Ghent

Foreestelaan 1
9000 Ghent

Deze post is gearchiveerd.

Ga naar onze recente blogposts


4 mei 2016 - Story

WIAD 2016: information everywhere. Architects everywhere.

Als je onze socialemediakanalen volgt, zag je een tijd geleden misschien een aantal berichten rond WIAD voorbijkomen. Wat was dat nu precies? En wat had Wijs ermee te maken?

Feest van de informatiearchitecten

WIAD of World Information Architecture Day is een internationale feestdag waarop wereldwijd informatiearchitecten samenkomen om bij te leren en, uiteraard, ook gewoon te socializen.
WIAD wordt in België jaarlijks door een ander bureau opgepikt. Voor Wijs was het geleden van 2012 dat we het organiseerden. Onze beurt dus om nog eens gastheer te zijn!

Blik op de horizon

Wijs houdt ervan horizonten te verbreden, out of the box te denken, kennis te delen en mensen te leren kennen. Het thema van dit jaar ‘Information everywhere. Architects everywhere’ was dan ook een kolfje naar onze hand. Ons doel was om een brede blik te werpen op wat informatiearchitectuur kan zijn en waar informatiearchitecten mee geconfronteerd worden.
En dan was er nog een workshop rond Arduino’s. Dat was vooral om even compleet uit onze comfort zone te kruipen, en omdat het ook gewoon enorm tof is. 

We zouden jullie nog honderduit kunnen vertellen over wat we die dag allemaal geleerd hebben, maar dat kan Tom Grammens, die erbij was op het event zelf, beter dan wij!

Toms blogpost over WIAD

Op 20 februari werd de ijsbeer van o’Reilly 18 jaar, en het is meteen ook de dag waarop World Information Architecture Day wereldwijd op de kalender staat. Ik was zelf aanwezig in Gent waar zes sprekers hun visie op IA, UX design,... gaven. Hier is wat ik ervan onthou.

1. Informatiearchitectuur overstijgt digitaal

Eric Reiss, auteur van onder meer ‘Usable Usability’, startte zijn slotpresentatie met een stukje geschiedenis. Je vindt overal elementen van informatiearchitectuur terug. In de indeling van de dranken in een bar bijvoorbeeld, of de plaats van je besteklade in de keuken.

 

Eerder op de dag schudde Karl Gilis van AGConsult de eventuele langslapers in de zaal meteen wakker. In zijn presentatie gaf hij aan niet te geloven dat de zaken heel erg veranderd zijn sinds de opkomst van het internet.

Hij verwees naar de opkomst van nieuwe designideeën zoals carrousels, die niet conversieverhogend werken. Dat toonde hij aan met enkele voorbeelden uit zijn eigen werk.
 

 

Ook Hannes Van de Velde sprak over de manier waarop hij met In The Pocket nieuwe projecten aanpakt. Zij kneedden de Golden Circle zodanig om die in een designomgeving beter tot zijn recht te laten komen:

  • De start ligt nog steeds bij de motivatie, waarom een concept uitgewerkt wordt.
  • Daarna komt het voorwerp van het project tot stand in wat ze maken (wat).
  • Om uiteindelijk te komen tot het design en de manier van uitwerken in de architectuur en het design (hoe).

2. Het tijdperk van chat is aangebroken

E-mail blijkt toch nog niet dood te zijn, wat veel mensen je ook laten geloven. Maar voor je weer aan massamailings begint, lees je het best even de kanttekeningen die Bart De Waele daarbij maakte.

De CEO van Wijs, en gastheer voor het evenement, gaf de aanwezigen zijn visie op waar de communicatie op het internet de komende jaren naartoe gaat. Hij kaderde zijn idee in 3 tijdperken:

  • Het tijdperk van search dat een strijd werd tussen Altavista, Yahoo … met Google als de duidelijke winnaar.
  • Dat werd opgevolgd door de sociale era, met Facebook als heersend merk, na een strijd met Myspace, Netlog, Hyves ...
  • Vandaag zijn we aangekomen bij het derde tijdperk, dat van de chat. Welk merk dat tijdperk uiteindelijk zal overheersen is nog niet duidelijk. Het Chinese WeChat is daar alvast een van de uitdagers van Facebook.

In het chattijdperk zullen we stilaan terugkeren naar push, maar met de belangrijke nuance dat de communicatie niet generiek of op de massa gericht is. Voorbeelden daarvan zijn het recent gelanceerde nieuwskanaal Quartz of de virtuele assistent Amy. Beide systemen zetten een gepersonaliseerde conversatie met je op die heel intuïtief overkomt.

3. Alles in zijn context plaatsen

If content is king, then context is the kingdom.

Zo zei Eric Reiss het in zijn bespreking, en dat vat voor mij de essentie van de dag samen. De meerwaarde van de informatiearchitect zit in het toevoegen van de juiste context aan goede copy, zodat er een geheel ontstaat dat de vraag van de eindklant beantwoordt.

Dat er voor ons nog talloze uitdagingen in het verschiet liggen, werd duidelijk gemaakt door Sjoera Roggeman (iCapps) die inviel voor haar zieke collega Tine Lavreysen. Zij had het over No UI, waarbij het product geen interface is en het geheugen de UI moet vormen.

Een van de voorbeelden die ze aanhaalde, was de mogelijkheid om Nest Protect (de rookmelder van de populaire thermostaat van Google) uit te schakelen door ernaar te zwaaien. De ‘wave’-functie verloor echter zijn waarde toen uit testen bleek dat in paniek zwaaien ook het alarm deactiveerde. Dat is uiteraard niet het gewenste resultaat in deze gebruikerservaring.

Met het filmpje van Sjoera ging er helaas iets mis. We kunnen het dus niet delen.


4. Oorzaken en oplossingen voor weerstand

Joris Walraet is senior program manager van Wijs en geeft daarnaast ook leiderschapstrainingen. In de vorm van een workshop gaf hij ons enkele kapstokken mee om beter met klanten te kunnen omgaan.

Hij zette daarbij uiteen dat iedereen in zijn eigen ‘werkelijkheid’ leeft en dat het niet eenvoudig is om iets uit te leggen aan iemand die niet dezelfde context heeft. Bovendien doen je hersenen veel zaken automatisch, waardoor het als expert nog moeilijker is om uit te leggen waarom en hoe je iets gedaan hebt.

Afsluiten deed hij met een introductie in de Discovery kleurentheorie die je kunt inzetten om het profiel van de mensen waarmee je aan tafel in te schatten. Door die analyse te maken, is het mogelijk om beter in te spelen op de eisen van je gesprekspartner.

Alles samen was WIAD 2016 voor mij een heel geslaagd evenement. Ik deed er leuke inzichten op. De sprekers brachten diverse inzichten, die samengenomen toch een genuanceerd verhaal brachten.

Zin gekregen om met onze IA’s ook over dit soort topics te brainstormen? Join us! 

Share this insight on

It's time to stop scrolling and start making.

Let's get in touch

Call us +32 9 335 22 80

Back to top