Ghent

Foreestelaan 1
9000 Ghent

Deze post is gearchiveerd.

Ga naar onze recente blogposts


30 april 2015 - Story

Waarom we jong leren programmeren belangrijk vinden

Wijs steunt CoderDojo. Waarom? Omdat zij jongeren de kans geven om de mentaliteit van programmeren te leren kennen. We vinden het belangrijk dat kinderen al vroeg kennis kunnen maken met technologie. De manier van redeneren helpt jongeren op andere levensvlakken.

Learning to write programs stretches your mind, and helps you think better, creates a way of thinking about things that I think is helpful in all domains. - Bill Gates

Learning to code makes kids feel empowered, creative and confident. If we want our young women to retain these traits into adulthood, a great option is to expose them to computer programming in their youth. - Susan Wojcicki, senior vice president, Google

De mentaliteit van programmeren

Programmeren is oplossingsgericht denken. Je hebt een probleemstelling en de mogelijke oplossing. Je moet nog de weg ertussen vinden zodat je herhaaldelijk en automatisch van probleem naar oplossing kan. In de vorm van code. Vaak is er niet direct een standaard oplossing beschikbaar of ken je die niet. Soms kan je de redenering overnemen van bij een ander proces of vind je inspiratie als je het internet afspeurt. Programmeurs gaan doorgaans zelf aan de slag met trial & error en komen zo tot een oplossing.

Wijze front-end developer Sophie de Brabander is volwassen kind aan huis bij CoderDojo. Als coach staat ze er voor de jongeren om te helpen. Maar dat helpen is niet zomaar laten zien hoe het moet of een gedetailleerde uitleg geven.

“Als coach bij CoderDojo probeer ik die mentaliteit mee te geven met jongeren. Zelf zoeken naar een oplossing is een reflex die in veel situaties van pas komt, niet enkel bij programmeren. Programmeren is gewoon een leuke manier om die reflex aan te leren. Soms beantwoord ik de vraag van deelnemers met een vraag die naar een mogelijke oplossing stuurt. Op die manier kauw je het antwoord niet voor, maar komen ze in de meeste gevallen zelf tot een oplossing.” - Sophie de Brabander.

Zelf zin om coach te worden bij CoderDojo?

De arbeidsmarkt is hongerig naar programmeurs
(wij ook)

Dat zal niet verminderen, wel integendeel. We gaan naar een toekomst waar een groot deel van de arbeidsmarkt bestaat uit jobs waar je moet kunnen programmeren. Of jobs waar je regelmatig in contact komt met programmeurs. De materie kennen kan enkel voordelig zijn.

Als we kinderen al heel jong wiskunde bijbrengen, taal, geschiedenis en zoveel meer. Waarom dan ook niet het concept van code schrijven? Daarbij komt dat de jongere medemens veel sneller nieuwe kennis opneemt en verwerkt dan volwassenen.

Moet een 6-jarige dan zijn eigen site kunnen maken?

Wie pleit voor leren programmeren op jonge leeftijd, wil daarom niet per se dat een 6-jarige een site kan bouwen (al zijn er wel die het kunnen!). Het gaat op die leeftijd niet zozeer om het kunnen schrijven van code. Het gaat vooral om het logisch denken. Leren werken met modules, die modules leren combineren om tot een resultaat te komen.

Creativiteit is vaak door de combinatie van bestaande elementen tot een nieuw en ongekend resultaat komen. Bij programmeren is dat niet anders. De mix van creativiteit en logica is sterk aanwezig bij wie kan programmeren.

“De jongsten op CoderDojo werken zelden met complexe code. Voor hen voorzien we Scratch. Dit is een tool waar ze eenvoudige commando’s kunnen geven en daarmee een proces kunnen opbouwen. Bijvoorbeeld een getekend ventje laten rondwandelen. Of een eenvoudig spelletje creëren. Hier opnieuw gaat het meer om het aanleren van de denkwijze, het logische ervan.” - Sophie de Brabander

Daarom gaf Wijs 5 MacBooks aan CoderDojo

“We staan volledig achter de filosofie van CoderDojo. Op 7 mei 2015 gaat MegaDojo door in Genk met maar liefst 1024 kinderen (Limburghal - Jaarbeurslaan 6, Genk). Daarvoor was CoderDojo op zoek naar extra laptops om alle kinderen de kans te geven om te experimenteren. Het was voor ons dan ook snel beslist om 5 van onze MacBooks te schenken.” - Ilse Jansoone, People Manager Wijs


Zelf developer, UX designer, informatiearchitect of service designer? Zin in een job vol potentieel? Join us

Ilse Jansoone

Ilse Jansoone

CFO

Share this insight on

It's time to stop scrolling and start making.

Let's get in touch

Call us +32 9 335 22 80

Back to top