Ghent

Foreestelaan 1
9000 Ghent

Deze post is gearchiveerd.

Ga naar onze recente blogposts


2 februari 2015 - Story

Vervangen chat apps de oude sociale media?

Te lezen in alle mogelijke trendrapporten van de voorbije jaarwisseling: chat apps worden dé belangrijkste online trend voor 2015. Zullen Facebook en Twitter leeglopen ten voordele van chat apps zoals SnapChat, WhatsApp of het Chinese WeChat?

Een vraag die elke digitale strateeg zich momenteel moet stellen. Zullen online gebruikers massaal Facebook verlaten voor chat apps? En wat moeten bedrijven hier dan mee doen? Zoals steeds: kijk naar de eindgebruiker, diens gedrag, diens intenties en diens menselijke drijfveren.

Toen de eerste 'volwassen' sociale media (lees: Facebook en Twitter) opgeld maakten, waren zij de eersten en enigen die een moderne visie en moderne tools aan communicatie koppelden. Dat was alles wat mogelijk was met digitalisering: een archief, doorzoekbaarheid, koppelen aan je netwerk en vriendenkring, groepsberichten en one-to-many communicatie - maar ook basis 'internet' begrippen als de mogelijkheid om foto's en video's te delen, de mogelijkheid om links te leggen, de mogelijkheid om door te sturen (share en retweet). Heel veel zaken die 'oude' communicatietools, zoals telefoon of sms, en zelfs e-mail en Skype, niet hadden.

We sprongen daar met zijn allen massaal op, dankzij die uitgebreide mogelijkheden en nieuwe manier om met communicatie om te gaan. 

Het is goed te begrijpen dat deze sociale netwerken met hun nieuwe capaciteiten vaak de eersten waren (of toch de eersten die ze combineerden met een massal netwerkeffect van veel gebruikers). In die zin werden ze een beetje de one size fits all voor communicatie: we gebruikten ze voor alle soorten communicatie die we als mens wilden voeren. En hoewel die ene tool niet noodzakelijk voor alles geschikt was, accepteerden we dat als goed genoeg omwille van die uitgebreide capaciteiten.

Ondertussen matuurde het digitale ecosysteem verder, en kwamen er meer en meer tools uit met die moderne mogelijkheden. Tegelijkertijd werd ook (soms pijnlijk) duidelijk dat Twitter en Facebook niet noodzakelijk geschikt zijn voor alle vormen van communicatie.

Mensen hebben een heel breed register aan communicatievormen; ze verschillen in toon, volume, publiekheid afhankelijk van de context. Ze hangen af van de omgeving, het tijdstip, het netwerk, hoeveelheid ontvangers...

Wat we in eerste instantie zagen was het versplinteren van de traditionele sociale media. Facebook blijft de centrale plaats waar we met iedereen contact kunnen hebben (hun gebruikerscijfers en inkomsten blijven dat kwartaal na kwartaal bewijzen) - een beetje de centrale marktplaats in ons leven. Maar daarnaast gebruiken we allemaal een reeks van niche sociale netwerken, gekoppeld aan de deelaspecten van onze persoonlijkheden (hobbies, sociale kringen, politieke overtuigingen...). 
(Meer hierover in mijn vorige blogpost Zal Facebook leeglopen?)

Maar naast publiek of semi-publieke conversaties, zijn er, ook in het 'echte' leven nog veel meer andere: namelijk de één-op-één privé conversaties.

Nu pas komt er een generatie applicaties tot wasdom die bovenstaande 'moderne' mogelijkheden hebben maar gericht zijn op die één-op-één in plaats van de publieke conversaties.

En dat zien we duidelijk in de succescijfers van die applicaties. 

Een deel van onze conversaties (die we vroeger noodgedwongen op Facebook en Twitter plaatsten) zijn we nu aan het verhuizen naar die specifieke apps. Dat heeft uiteraard zijn gevolgen voor Facebook: het totale gebruik ervan zal afnemen.

Betekent dit dat Facebook ten dode opgeschreven is en zal leeglopen? Helemaal niet. Facebook blijft (tot nader order) de centrale plaats waar we contact houden met ons breedst mogelijke netwerk. We zullen blijven tijd spenderen aan Facebook - al is het maar om op de hoogte te blijven van dat netwerk. Maar het zal iets passiever zijn dan vroeger: specifieke niche-conversaties zullen naar niche sociale netwerken verhuizen, en één-op-één conversaties zullen naar specifieke apps verhuizen. 

Hoe daarmee omgaan als bedrijf?

Facebook blijft hoe dan ook de plaats waar veel van onze aandacht, zij het passief, naar toe gaat - en dus de plaats waar je het grootst mogelijke netwerk kan bereiken. Niche doelgroepen kan je beter - in context - bereiken op de niche netwerken. In al die plaatsen kan je, mits de nodige relevantie, deel uitmaken van de groepsconversatie.
Een groot deel van de conversaties verhuizen echter naar niet-publieke plaatsen, de chat apps. Daar kan je als bedrijf of merk dus onmogelijk tussen komen.

De chat apps bieden echter twee grote opportuniteiten aan.

1. Veel van die apps zijn zichzelf volop aan het uitbouwen tot een platform waarop andere applicaties kunnen gelanceerd worden: games, webshops, één-op-één betaalsystemen... Tot zelfs uitgewerkte publishers-kanalen toe. Dit verruimt het spectrum dat bedrijven of merken hebben, en laat hen toe om, mits relevant, toch een plaats in die privé applicaties te verdienen.

2. De oude waarheid voor online marketing blijft ook hier dubbel en dik gelden: creëer relevante content die een betekenisvolle plaats in het leven van je eindklant inneemt - dan zal hij die voor jou verspreiden, ook de één-op-één applicaties.

Het recept voor strategische online marketing blijft, zelfs als de kanalen en tools veranderen.

Begrijp het gedrag van je doelgroep door en door; creëer conceptueel sterke zaken die een betekenisvolle plaats kunnen innemen in het leven van die doelgroep; gebruik technologie als een strategische hefboom om dat doel te bereiken; en zet de juiste mix van inbound en outbound online marketing in om die content een eerste escape velocity te geven. 

Niets wat een getalenteerd multidisciplinair team niet aankan.

 

 

Bart De Waele

Bart De Waele

Founder & Executive Board Member

Share this insight on

It's time to stop scrolling and start making.

Let's get in touch

Call us +32 9 335 22 80

Back to top