Ghent

Foreestelaan 1
9000 Ghent

Deze post is gearchiveerd.

Ga naar onze recente blogposts


20 september 2012 - Story

Online platform voor HR Gamification

Hoe kan je de principes van gamification toepassen op een HR beleid? Kan je met een online platform plezier en uitdaging brengen in een werkomgeving? Bazinga is een online HR platform waarmee we dit proberen.

Het idee om gamification in onze Wijs cultuur te integreren was al verschillende maanden geleden geboren. Eigenlijk op het moment dat er enkele nieuwe mensen werden aangeworven die hier grote interesse rond toonden.
Als HR Manager was ik zelf al een tijd op zoek om meer fun in de HR context te brengen en om onze wijsneuzen ook duidelijk te maken dat ze zelf een grote impact hebben op de werksfeer. De opportuniteit van de Hackathon werd dan ook onmiddellijk door een 10-tal mensen aangegrepen om hier concreet werk van te maken met het project Bazinga, een online game voor Wijsneuzen.

Hoe zit het online spel in mekaar?

Doel van het spel: de talenten van alle collega's in de picture zetten binnen een fun context.
Speltactiek:
Collega's kunnen elkaar uitnodigen, zelfs uitdagen, om hun talenten te tonen aan de hand van opdrachten. Ze kunnen een opdracht samen met collega's volbrengen of iets alleen doen. Je kan niet iemand anders iets laten doen zonder dat je ook zelf betrokken bent.
Er zijn verschillende soorten opdrachten. Deze opdrachten zijn gealigneerd met de waarden van Wijs: innovatie, passie, kwaliteitsgerichtheid en resultaatgerichtheid.
Iedereen snuffelt door de badges en zoekt eruit wat hij leuk vindt. We hebben een reeks competitieve, sociale, innovatieve en killer badges.

Door het behalen van meerdere badges kan je in je profiel zien wie je bent. Ben je een  achiever, een social, een explorer of een real killer?
Wat er te winnen valt is "5 minutes of fame" op de chronologische overzichtspagina en je eigen "Bazinga persoonlijkheid".

Een online spel voor iedereen!

Welk type persoon je ook bent, er zit altijd wel iets tussen dat je leuk vindt. Er is bewust niet gewerkt met een leaderboard of met virtueel geld. Dit omdat het niet gaat over winnen of kwantiteit, maar over de kwaliteiten en talenten. Niemand is de beste. Iedereen heeft zijn kwaliteiten, en het zijn vooral deze talenten die we in de picture willen brengen. We tonen wel een overzicht met bewijzende foto's en de behaalde badges.

Belangrijk aan het spel is dat er geen duidelijke scheiding is tussen de spelbouwers en de spelers. Iedereen kan nieuwe badges maken. Co-creatie is namelijk een belangrijke basisvoorwaarde voor engagement. Zo kan het spel blijven doorgaan.

Tegelijkertijd speelt het spel zich wel af binnen de Wijs context. Het feit dat de waarden van de organisatie aan de basis liggen was al een eerste stap. Daarnaast werd het hele spel nog "verGentst." Net zoals de naam van Wijs een typisch Gents eigenwijs karakter heeft, is het hele spel omgezet naar het Gents. Dit bracht het spelelement nog meer naar boven.

Het spel is volledig online uitgewerkt via een digitaal platform ondersteund met e-mail boodschappen. Voor de opbouw hiervan kwamen alle expertisedomeinen aan bod: van de strateeg die gespecialiseerd is in speltechnieken, de HR manager die zowel de individuele als organisatie standpunt bewaakte, de informatie architect die de gebruiksvriendelijkheid en de eenvoud in de gaten hield, de webdesigner die het een luchtig gezicht gaf, de front-end developer die de site ook op mobile liet werken, de webdevelopers die voor de functionaliteit zorgden, online marketeers die de grappige inhoud uitschreven, als de projectmanager die alles in goeie banen leidde voor een tijdige oplevering. Voor de uitrol van het spel werden ook alle technieken van onze online marketing specialisten ingezet om ook een blijvend gebruik te genereren.

En uitdagingen kunnen we aan!

Enkele voorbeelden van te halen badges:

  • Sociale badge: Tuupe tegen de tijd
  • Competitieve badge: De schlimsten van den uup
  • Een pure fun badge met ten social tintje: De pierslok
  • Innovatie en durvers: De Veerman

Zelfs de badge die we nooit dachten dat mensen zouden halen, de Veerman badge, werd de avond na de Hackathon nog gehaald. Getuige de 2 dames die liftten aan de oever ;-) Wijsneuzen zijn echt wel in voor een uitdaging.

5 praktische tips om zelf je HR te gamificeren:

  1. Ken je doelgroep en betrek hen
  2. Zorg voor een duidelijk doel (ook al is het niet winnen)
  3. Organiseer het zo dat deelnemers mekaar motiveren
  4. Zorg voor fun
  5. Hou het top of mind, maar vrijblijvend


Heb je hulp nodig om zelf je HR beleid te pimpen door middel van een online HR game, maak een afspraak om hier samen van ideeën te wisselen.

Ilse Jansoone

Ilse Jansoone

CFO

Share this insight on

It's time to stop scrolling and start making.

Let's get in touch

Call us +32 9 335 22 80

Back to top