Ghent

Foreestelaan 1
9000 Ghent

Deze post is gearchiveerd.

Ga naar onze recente blogposts


2 maart 2012 - Story

Nieuwe naam voor Netlash-bSeen: Wijs

Toen Netlash en bSeen een jaar geleden fusioneerden, was één van de bezorgdheden uiteraard de naam.

Zowel Netlash als bSeen hadden/hebben een goeie reputatie als topbedrijven in hun respectievelijke sector. We wilden die dus niet meteen weggooien. Vandaar de keuze om door het leven te gaan als Netlash-bSeen.

Maar het was ook duidelijk dat deze naam niet kon blijven bestaan. De bedoeling van de fusie was net om een ander, breder en beter aanbod op de markt te zetten, en om als één bedrijf één bedrijfscultuur uit te bouwen. Die dubbele naam zou daar niet voor geschikt zijn.

Nu, één jaar later, is ons bedrijf grondig veranderd. De evolutie die de beide afzonderlijke bedrijven in gang gezet hadden, en waarvan de fusie het logische gevolg was, is verder gezet.

We zijn veranderd: van afzonderlijke bedrijven die afzonderlijke diensten aanboden, naar een geïntegreerde aanpak. Van vooral uitvoerend werk naar strategische denk- en analysetrajecten. Van kleine KMO-klanten naar grotere KMO's en merken.

Ook intern zijn we geëvolueerd. Er is een nieuwe bedrijfscultuur ontstaan. Die is een mix, deels uiteraard van mijn karaktereigenschappen en die van de andere zaakvoerders, maar vooral van de ex-Netlash en ex-bSeen bedrijfsculturen. Die is anders dan vroeger, maar neemt elementen mee uit beide verledens.

Een nieuwe naam is de bekroning van deze veranderingen. Het is het logische gevolg, en de veruitwendiging voor het oog van de wereld. Een beetje zoals het huwelijksfeest de publieke bevestiging is van de relatie tussen twee mensen.

De zoektocht naar zo'n nieuwe naam is niet evident. Zo'n strategische vraagstukken lossen we dagelijks op voor onze klanten; maar we doen dat net goed door de afstand en het helikopterzicht dat we daar innemen. Die ben je kwijt als je voor jezelf werkt. En daarbovenop krijg je heel wat emotionele verbondenheid met de oude namen die het zicht eerder vertroebelen dan verhelderen.

Dit zijn de impliciete waarden die de nieuwe naam moest uitdrukken:

  • verandering van een vrij technische partij naar een meer strategische partner;
  • uitdrukking van onze menselijke aanpak, het user-centered denken dat in ons DNA zit;
  • aanduiding van onze expertise, en onze wil om niet alleen uit te voeren maar ook om onze sector te leiden en onze klanten de weg te tonen;
  • wens om dat samen te doen, met een eensgezind team, en in bondgenootschap met onze klanten.

Een hele boterham, waar we niet meteen uit geraakten.

In eerste instantie werd een uitgebreide strategische briefing uitgeschreven, die bovenstaande punten nog meer verdiepte. Iedere medewerker in ons bedrijf kreeg deze, met de oproep om mee na te denken over de nieuwe naam. Degene wiens voorstel gekozen werd, zou als beloning een etentje in het Hof van Cleve krijgen.

Daar zijn een honderdtwintigtal suggesties uit gekomen.

Om tot een naam te komen probeerden we in eerste instantie te vertrekken vanuit deze voorstellen via een brainstorm in een werkgroep. We faalden grandioos :) 
Het eindresultaat waren drie voorstellen die op zich aan alle voorwaarden voldeden, maar kraak noch smaak hadden. Werkgroepen zorgen voor een middle-of-the-road consensus resultaat, en dat was nu exact wat we niet wilden.

Een stap terug dus, terug naar de initiële lijst van 120 voorstellen. Daar zat eigenlijk al een pareltje tussen - het voldeed niet aan alle voorwaarden, maar wel aan alle essentiële voorwaarden. (De domeinnaam bijvoorbeeld hebben we moeten opsporen en overkopen.)

De nieuwe naam is: Wijs.

'Wijs' zoals in 'verstandig', om onze expertise te tonen. 'Wijs' zoals in 'de weg wijzen', omdat we vanuit die expertise voorlopers willen zijn. 'Wijs' met daarin 'wij', want we werken samen als een team met onze klanten.

Maar uiteraard ook het Gentse 'wijs', omdat we in eerste instantie een tof bedrijf willen zijn, met toffe mensen en een toffe sfeer, dat toffe dingen doet.

Vertrekkend van die naam werkten we sinds oktober vorig jaar aan een nieuw logo, een nieuwe huisstijl, een nieuwe website.

Toen het logo langzaam maar zeker vorm kreeg, werd er nog wat betekenis aan toegevoegd. 
Het kreeg een 'touch' gevoel mee: gebaseerd op de vingervegen die je achterlaat op een iPad of een smartphone als je die gebruikt. 'Touch' omdat we menselijk zijn, maar ook omdat één van onze mantra's op dit moment is 'Mobile First'.
Na het logo volgde de rest van de huisstijl, visitekaartjes, facturen, presentaties, offertetemplates...

Vandaag vrijdag 2 maart culmineert dat in de lancering van onze nieuwe website - een symbolische datum, exact één jaar na de ondertekening van de fusie bij de notaris.

Die nieuwe naam en die nieuwe website mogen tonen welke weg we het voorbije jaar afgelegd hebben, en welke weg we de komende jaren zullen verderzetten.

Ik wil alleszins het ganse team bedanken voor hun inzet, hun geheimhouding, en hun gezamenlijke wil om van dit alles een pareltje te maken. Ik ben er beretrots op.

Nu is het aan jullie, beste lezers. Wat vinden jullie er van? Wijs genoeg?

Bart De Waele

Bart De Waele

Founder & Executive Board Member

Share this insight on

It's time to stop scrolling and start making.

Let's get in touch

Call us +32 9 335 22 80

Back to top