Ghent

Foreestelaan 1
9000 Ghent

Deze post is gearchiveerd.

Ga naar onze recente blogposts


28 augustus 2012 - Story

Mobiele analyse met GA

Mobiel internet maakt een opmars mee. Dat dit niets nieuw onder de zon is daar wijst collega Sven de Meyere in zijn artikel Mobiel internetgebruik anno 2012 al op. Maar hoe kan jij jouw mobiele website of applicatie beter analyseren en inspelen op dit toenemende aantal mobiele gebruikers?

Op dit ogenblik onderscheiden we in Google Analytics 2 type gebruikers: mobiel en niet-mobiel. Het zou te gek zijn om dit 2 type stabiel te noemen, maar ja, what’s in a name? Om na te gaan hoe je mobiele website of applicatie betere resultaten neerzet, moeten we er eerst en vooral voor zorgen dat de Google Analytics Tracking Code correct geïnstalleerd is.

Om data te verzamelen over mobiele apparaten die geen javascript kunnen uitvoeren, dien je immers de server-side code te uploaden. Deze code is beschikbaar voor PHP, JSP, ASP.NET en Perl. Nadat je deze code aan je server toevoegde, voorzie je iedere webpagina van de gepaste tracking code afhankelijk van de programmeertaal die je hanteert.

Nadat de installatie van de GA Tracking Code achter de rug is en we een aanzienlijke dataset van minstens enkele maanden verzameld hebben, bouwen we een case op aan de hand van de vraag welk type gebruiker nu het best converteert.

Het antwoord op deze vraag destilleren we met behulp van enkele aangepaste rapporten en segmenten uit Google Analytics. In dit concrete voorbeeld spitsen we ons toe op een internationale dienstverlener die qua marktpenetratie vooral in Nederland en Vlaanderen, maar ook in Wallonië actief is.

Tablet of mobiel segment

Sinds kort voorziet Google Analytics een standaardsegment om tabletverkeer uit te filteren. Hou er wel rekening mee dat het andere standaardsegment voor mobiel verkeer ook het tabletverkeer bevat. Onderstaande tabel moeten we dan ook zo lezen dat tabletverkeer iets minder dan de helft is van het totale mobiele verkeer.

Deze cijfers zijn natuurlijk te algemeen om valabele conclusies op te baseren. Zowel op vlak van tablet- als van mobiel verkeer willen we het conversiepercentage per media en per taalzone analyseren. In het geval van de internationale dienstverlener splitsen we hieronder voor het totale, mobiele en tabletverkeer in Vlaanderen, Nederland en Wallonië sinds begin 2012 het conversiepercentage per medium op.

Een interessante bevinding uit bovenstaande tabel is dat bv. Vlaamse tabletgebruikers die rechtstreeks naar de site navigeren, gemiddeld een hoge conversiepercentage (10%) behalen dan de totale trafiek (7,04%). Uiteraard verschillen de volumes aanzienlijk. Maar gezien de toenemende trend van mobiele gebruikers moeten we met een geoptimaliseerd pagina-ontwerp en –inhoud efficiënt blijven inspelen op het geëngageerde conversiegedrag van tabletverkeer.

Ondersteunde mobiele conversies

Naast conversiepercentage meten we via Google Analytics ook de ondersteunde mobiele conversies. Op basis van deze ondersteuningen gaan we na welke waarde mobiel verkeer heeft als aanraakpunt in het conversiepad.

Hoewel ondersteunde conversies al enig inzicht biedt in het mobiele aandeel van het conversiepad, willen we toch verder gaan en de meervoudige aanraakpunten van eenzelfde gebruiker langsheen verschillende apparaten in kaart brengen.

De toekomst van mobiele analyse

Dat mobiele analyse enkel maar verder zal evolueren, daar hoef je geen helderziende voor te zijn. Een van de uitdagingen op vlak van mobiele analyse is ‘meervoudige bezoekanalyse’. Het traject van een individuele gebruiker verloopt immers via verschillende apparaten (via mobiel over tablet naar pc of laptop).

Zodra de technologie het ons mogelijk maakt, zal Wijs deze gevarieerde interactie van een individuele gebruiker met een website of applicatie tot in de kleinste details kunnen blootleggen. Dit stelt ons in staat om niveaus van engagement binnen een doelgroep te detecteren naargelang het gebruikte apparaat. De content van de website of applicatie stroomlijnen we vervolgens met dit niveau van betrokkenheid. Een van de sleutelelementen die dan zullen bijdragen tot het succes, is uiteraard responsive design.

Voorlopig echter heeft de tijd vleugels, maar jammer genoeg nog geen teugels!

Share this insight on

It's time to stop scrolling and start making.

Let's get in touch

Call us +32 9 335 22 80

Back to top