Ghent

Foreestelaan 1
9000 Ghent

Deze post is gearchiveerd.

Ga naar onze recente blogposts


12 april 2018 - Story

Met steun van ESF naar klantenteams

In 2012 schreven we het al: onze mensen zijn zeer belangrijk voor Wijs. Zij vormen de identiteit van Wijs. Dit is bijgevolg zeker een van de belangrijkste punten waar we ons steeds op willen focussen, en waar we altijd dat stapje verder in willen gaan.
Ons project: klantenteams
In 2012 kregen we al eens de hulp van ESF, het Europees Sociaal Fonds, om onze toen 45 mensen meer centraal te stellen dankzij de uitbouw van een stevig strategisch HR beleid. Doel was om het engagement en de bevlogenheid te verhogen. Door dat eerste project hebben we toen grote stappen gezet richting transparantie, een duidelijke visie en spelregels, groeikansen met persoonlijke ontwikkelingsplannen, coaching en financiële perspectieven voor iedereen. Dit alles in een werksfeer die continu groeien en helpen groeien ondersteunt.

Gedaan met aparte silo’s
In onze vorige jaarlijkse engagementsmeting bleek dat er nog grote stappen gezet moesten worden rond multidisciplinair en klantgericht samenwerken. Om die reden hebben we een nieuw project, de zogenaamde ‘klantenteams’ opgestart. Dit was opnieuw met de steun van ESF. Het project zou een fundamentele verandering brengen rond hoe we ons, met een team van ondertussen een 75-tal mensen, organiseren en hoe we samenwerken. Van aparte silo’s naar klantenteams. Van een centraal aangestuurde planning naar een planning per klantenteam. Dat betekende dus ook dat er nieuwe processen uitgeschreven moesten worden, en dat we naar nieuwe systemen moesten overstappen. Om het grondig aan te pakken gingen we aan de slag met de principes van innovatieve arbeidsorganisatie en zelfsturing van Flanders Synergy.

Waarom klantenteams?
We geloven dat zelfsturende teams gemotiveerder zijn omdat ze een grotere directe impact hebben op hun werk. Ze staan zowaar mee aan het stuur. In het kader van onze customer intimacy strategie klopt het strategisch perfect om het beslissingscentrum te leggen bij de mensen die dicht bij de klant werken. Zulke zelfsturende klantenteams zijn niet enkel wendbaar en schaalbaar, ze krijgen ook een betere voeling met de externe markt. Een laatste voordeel: met klantenteams werken betekent bovendien dat er bij het Management Team meer tijd vrijkomt om langetermijnprojecten en ambities uit te stippelen.

Hoe pak je dit nu zelf aan?
We zijn volop in overgang en we leren nog elke dag bij, maar deze tips willen we jullie al meegeven:

  • Wacht niet tot je de perfecte teamstructuur getekend hebt, maar start en stuur regelmatig bij. Zeker in een groeibedrijf (als Wijs) is het belangrijk om het teammodel continu te herbekijken, bij te sturen en te verfijnen. Het is een neverending process.
  • Een bedrijf wordt niet zelfsturend puur op basis van geloof en passie. Je doet er goed aan om te investeren in de ontwikkeling van soft skills zowel in de teams (zoals oplossingsgericht werken en feedback geven) als in de leidinggevenden (coaching en sturen van zelfsturende teams).
  • Reken erop dat het een hele tijd duurt voor een team elkaar gevonden heeft. Het vergt dus een investering in het begin en een continue opvolging.
  • Een zelfsturende klantenteam structuur vraagt bredere profielen die meer businessbreed denken. Het is belangrijk om rekening te houden met de interesse en de talenten van de mensen, maar ook om ruimte te houden voor experten pur sang.Steun van ESF
Deze grote veranderingen zouden niet mogelijk zijn zonder de ondersteuning van ESF. ESF staat voor "Het Europees Sociaal Fonds”. Dat is het belangrijkste financiële instrument van de Europese Unie voor de ondersteuning van werkgelegenheid in de lidstaten en het stimuleren van economische en sociale samenhang.


Share this insight on

It's time to stop scrolling and start making.

Let's get in touch

Call us +32 9 335 22 80

Back to top