Ghent

Foreestelaan 1
9000 Ghent

Deze post is gearchiveerd.

Ga naar onze recente blogposts


22 augustus 2013 - Story

Hackathon: Project Wesp

Inleiding

Het is plezant om vast te stellen dat we bij Wijs vandaag vooral partner zijn van onze klanten: we denken en sturen mee, leveren praktische ondersteuning en durven tegenspreken als het nodig is.

We helpen hen om producten en diensten te ontwikkelen die hun publiek ook echt wil gebruiken. Dat publiek op hun beurt zetten we om in klanten. De rode draad in dit verhaal is de strategie

Het uitdenken van een strategie is echter niet de grootste uitdaging. Nee, het uitvoerbaar maken van een strategie, dààr zit de echte waarde. Dat betekent dat er een praktisch haalbaar plan moet zijn en – niet te onderschatten – dat iedereen binnen de organisatie daar achter staat.

Onze doelstellingen tijdens de Hackathon

We stelden 2 doelen voor ogen:

 1. Een framework creeëren waar we op kunnen terugvallen bij het uitdenken van een digitale strategie. Dat zorgt voor efficiëntie en volledigheid.
 2. Een manier bedenken om in één oogopslag inzicht te krijgen in de uitvoering van de strategie:
  • Wat staat er op de roadmap?
  • Wat gebeurt er op dit moment?
  • Hoe versterken de verschillende tactieken elkaar?

Framework

Het framework dat we opstellen brengt een aantal bekende modellen samen tot één geheel en biedt een duidelijke structuur om elke (digitale) strategie rond op te bouwen.

Wij bekijken de business van onze klanten vanuit een aantal perspectieven:

 • Vanuit de context waarbinnen het bedrijf werkt: Hoe ziet de sector eruit? Wat zijn mogelijke toekomst scenario's?
 • Vanuit de business zelf: Wat doet het bedrijf? Wat zijn de doelen die het bedrijf nastreeft en waarom? Hoe doet het bedrijf dat nu? 
 • Vanuit het publiek: Waar hebben (potentiële) klanten en doelgroepen nood aan? Waar liggen hun frustraties en waar liggen de opportuniteiten? 

Via onderzoek komen we tot een visie, een éénduidig verhaal waarmee aan iedere stakeholder kan duidelijk gemaakt wat het uitgangspunt is van de strategie.

Eens de stakeholders het eens zijn over die visie, werken we een actieplan uit. Het vertelt welke kanalen voor welke doelgroep worden ingezet. Op welke manier er best gecommuniceerd wordt en waarover. Wat er gebouwd moet worden om geïnteresseerden te activeren tot klanten of participanten. Een compleet en gedetailleerd overzicht dus van wat we samen met onze klant en andere partners zullen verwezenlijken op korte, middellange en lange termijn.

Building bridges

Een strategie is en blijft natuurlijk een specifieke denkwijze die uitgebreid uitlegt hoe een bedrijf zich online moet positioneren en wat ze moet doen. Wil je zien wat moet worden gedaan, dan werd het traject in gang gestoken en ging er pas na enkele weken/maanden duidelijk worden wat er nu effectief aan de gang was. Bovendien was een overzicht steeds zeer moeilijk te garanderen. Tot nu.

Om zo goed mogelijk de brug te slaan tussen het praktische & het theoretische, werd tijdens de hackathon een tool ontworpen met als doel het visueel uitleggen van een online plan. In dit plan was ruimte voorzien voor de verschillende tactieken die een strategie kan omvatten:

 • Productie
 • Optimalisatie
 • Promotie
 • ...

Bovendien moest deze visualisatie in 1 opslag duidelijk maken hoe bepaalde media tot elkaar in verhouding staan en hoe deze elkaar ondersteunen & versterken. Zo gebruiken we bv. kleurencombinaties om verschillende ondersteunende campagnes te kenmerken. Naast enige praktische informatie per campagne/kanaal moet ook duidelijk worden hoe het gesteld is met de financiële kant van dit traject.

De uiteindelijke bedoeling is dat deze tool zowel intern als extern wordt gebruikt, voor zowel online als offline activiteiten.

Wilt u ook een mooie visualisatie van uw marketing traject, spring eens binnen voor een koffie (offline) of neem eenvoudigweg contact op (online).

Bram Vanderhaeghe

Bram Vanderhaeghe

Head of User Experience

Share this insight on

It's time to stop scrolling and start making.

Let's get in touch

Call us +32 9 335 22 80

Back to top