Ghent

Foreestelaan 1
9000 Ghent

Deze post is gearchiveerd.

Ga naar onze recente blogposts


19 februari 2015 - Story

Groei en financieel resultaat 2014 eerste stap voor digitaal agentschap Wijs

Digitaal agentschap Wijs realiseerde in 2014 een winststijging van meer dan 400%. Het leeuwendeel daarvan wordt rechtstreeks in de mensen geïnvesteerd die zich inzetten voor het bedrijf. Dit met het oog op grotere strategische projecten in 2015.

2014, een jaar vol verandering

De resultaten van 2014 bevestigen dat Wijs volledig klaar is voor 2015 en verdere groei in 2016 en daar is managing director Anneleen Demasure blij mee. Al blijven zijzelf en haar team er vooral nuchter bij. HR manager Ilse Jansoone licht toe: “Vorig jaar hebben we interne veranderingen doorgevoerd, vooral op vlak van personeelsbeleid. Dat we toch nog zo’n winststijging mochten noteren, doet ons veel plezier. We trokken meer ervaren profielen aan, naast ambitieuze starters. Stefan Jenart is daar een voorbeeld van, met ervaring bij Proximity London. Ook Anne Rooms brengt extra gewicht naar Wijs. Met 10 jaar ervaring in de financiële sector is zij de geknipte persoon om de strategische partnerships met een aantal grootbanken in goede banen te leiden.”

Ook het management team bij Wijs ziet er in 2015 anders uit. Voormalig sales en marketing manager Lieselotte Van Tieghem weet goed wat er in de markt gebeurt en neemt nu de leiding over het creatie-team. Haar marktkennis zet ze in om marktgerichte innovatie te bewerkstelligen. Lieselotte: "We investeren dit jaar nog meer in de ontwikkeling van competenties en kennis van onze mensen zodat we als gevestigde waarde onze verworven positie kunnen blijven waarmaken. Dankzij kennisdeling en de juiste structuur kunnen we grote projecten aan zoals bpost, Torfs en De Lijn en blijven we kwaliteit en meetbare resultaten garanderen voor onze klanten.”

Foto: Evi Desender

Van Tieghem wordt opgevolgd door David Vansteenbrugge, die de strategische partnerships uitbouwde met AXA Bank en KBC. “In mijn nieuwe rol als sales en marketing manager streef ik naar strategische samenwerkingen over een langere termijn, naast kleinere, afgelijnde projecten. Zo zijn we in staat om brede projecten te beheren en de volledige digitale identiteit van grote ondernemingen vorm te geven. Dat vraagt om account managers die voor een deel de uitbouw van het project mee beheren, zodat er altijd een goed evenwicht is tussen budget en doelstellingen, zowel bij onze klanten als bij Wijs zelf. Het spreekt voor zich dat we daarom hoge eisen stellen bij het aanwerven van nieuwe account managers,” aldus Vansteenbrugge.

Investeren in mensen is prioriteit

De winst van 2014 wordt grotendeels geïnvesteerd in de medewerkers van Wijs. Jansoone: “Interne veranderingen hebben gevolgen. We hebben onze structuren en processen verder geprofessionaliseerd, waardoor we hogere standaarden opleggen aan onze mensen. Niet iedereen voelde zich daar goed bij en dat is jammer. We hebben van een aantal mensen afscheid moeten nemen. Maar dat geeft ons de kans om nieuwe krachten aan te werven die zich comfortabel voelen bij grotere klanten zoals KBC, Jetair, Carglass en De Lijn. Tegenover grotere verwachtingen staat dan wel een interessantere compensatie en meer ruimte voor opleiding en vorming. Iets waar we bij Wijs heel sterk in geloven en nu ook meer in investeren.”

Het management van Wijs besliste in 2014 ook om een volledig nieuwe functie te creëren: Head of Business Development. Kenneth Tallir neemt deze rol op zich. Na een interessant traject in de digitale sector kent hij de markt en de belangrijkste spelers. Het is nu zijn verantwoordelijkheid om het netwerk rond Wijs te onderhouden en verder uit te bouwen. “Wijs is gelieerd aan de Cronos Groep en vormt in die context een strategisch zwaargewicht,” legt Tallir uit. “Daarnaast hebben we stevige relaties met Google, Talking Heads, AGConsult, sociale media en andere leveranciers en partners. In nauwe samenwerking met het sales team en het management wil ik dit netwerk verstevigen en verder uitbouwen.”

Financiële en retailsector in het vizier

CEO Bart De Waele en aandeelhouder Dirk Sabbe blijven in grote lijnen de richting van Wijs uittekenen. Dankzij de constructieve samenwerking met managing director Anneleen Demasure wordt hun visie omgezet in een duidelijke strategie en tactiek voor de toekomst. Het duo Bart en Dirk legde enkele jaren geleden de eerste stenen van wat Wijs nu is. Hun neus voor opportuniteiten in de digitale dienstensector zorgt voor een vooruitstrevende en inspirerende visie binnen Wijs.

Bart De Waele:

“De focus van Dirk en van mezelf ligt vooral op de verdere groei van de groep rond Wijs. Dit betekent dat we onze ogen openhouden voor digitale dienstverleners die een aanvulling kunnen zijn op onze activiteiten. Maar ook dat we in de gaten houden welke sectoren er digitaal matuur worden. Eenmaal een sector digitale maturiteit uitstraalt, sturen we Wijs in die richting. Met grootbanken zoals Delta Lloyd, AXA Bank en KBC, maar ook Febelfin Academy werken we nu al volop voor de financiële sector. We verwachten dat de dienstensector en retailsector in 2015 zullen komen aankloppen.”

Voor verdere inlichtingen kan u altijd terecht bij CEO Bart De Waele of managing director Anneleen Demasure.

 

 

Share this insight on

It's time to stop scrolling and start making.

Let's get in touch

Call us +32 9 335 22 80

Back to top