Ghent

Foreestelaan 1
9000 Ghent

Deze post is gearchiveerd.

Ga naar onze recente blogposts


16 maart 2017 - Story

Google Analytics custom dimensions

Marketing wordt al jaren meer en meer data driven, en dat is goed nieuws. Dit zorgt er ook voor dat we meer en meer vragen krijgen over het maken van een onderscheid tussen klanten en prospecten en de website.

Het onderscheid maken tussen klanten en prospecten kan namelijk interessante inzichten bieden. Klanten zullen ander gedrag vertonen dat we meer willen stimuleren bij prospecten, en het analyseren van prospectengedrag kan inzichten bieden in waarom ze niet evolueren naar klant.

Een concreet (maar volledig fictief) voorbeeld: PlayGames.be verkoopt gameconsoles en toebehoren. Deze website is ook dé plek om reviews te lezen over de nieuwste games en consoles.

Een heel concrete vraag waar Playgames mee zit: Wie van de lezers van hun product reviews zijn geen klant (hebben dus geen account en zijn nog nooit ingelogd) en welk website gedrag vertonen die? Op die manier weten ze specifiek welke interesses de prospecten vertonen en kunnen ze er gericht op inspelen via remarketing en e-mail campagnes.

Om dit onderscheid te maken op vlak van data zijn er twee mogelijkheden:

Google Analytics segmenten opzetten op basis van URL structuur

Heeft de website bezoeker de bevestigingspagina na het login formulier bezocht? Dan valt hij in dit segment.

De moeilijkheid hierbij is wel dat dit segment enkel op sessieniveau meet. De acties die een specieke gebruiker verricht in de sessie dat hij ingelogd is zullen onder het klantensegment vallen, maar als hij de dag erna terugkomt zal hij onder het prospectensegment vallen (tenzij hij zich opnieuw inlogt), terwijl hij weldegelijk klant is.

  • In sessie #1 komt de bezoeker op de website en bezoekt hij verschillende pagina’s zonder zich in te loggen. Deze bezoeker valt hier onder het segment prospect.
  • In sessie #2 meldt de bezoeker zich aan daardoor komt hij terecht onder het segment klant.
  • In sessie #3 bezoekt hij opnieuw de website, surft hij door enkele pagina’s maar meldt zich niet aan. Hij valt hier opnieuw onder het segment prospect, hoewel hij klant is.

We meten dus best op een manier die data op userniveau trackt, niet op sessieniveau. Hoe? Door middel van custom dimensions.

User tracking door custom dimensions

Met de hulp van custom dimensions kunnen we vanaf het moment dat een klant zich inlogt hem over sessies heen blijven tracken, ook als hij zich in latere sessies niet meer inlogt.

  • In sessie #1 komt een nieuwe bezoeker op de website terecht, en valt hij dus onder prospect. Hij meldt zich niet aan, en vertrekt later terug.
  • In sessie #2 meldt diezelfde user zich aan en komt dus terecht onder het segment klant.
  • In sessie #3 ligt het verschil met het vorige scenario. De bezoeker meldt zich niet aan maar door custom dimensions op user level valt hij toch onder het segment klant.

Deze setup laat ons toe om alle data in Analytics op te splitsen tussen prospecten klanten, en zo voor elke groep een doorgedreven profiel op te stellen. Je kan hier echter nog veel verder ingaan: Het is mogelijk het verschil in bezoekersgedrag tussen mensen van verschillende geslachten, woonplaats, fases in de customer journey… in kaart te brengen.

Kortom: De custom dimensions functionaliteit in Google Analytics is een interessante manier om heel concrete inzichten te verzamelen over je doelgroep. Zelf benieuwd naar hoe het verschil in gedrag tussen jouw prospecten en klanten en hoe deze inzichten je kunnen helpen om meer omzet te genereren? Contacteer ons!

Share this insight on

It's time to stop scrolling and start making.

Let's get in touch

Call us +32 9 335 22 80

Back to top