Ghent

Foreestelaan 1
9000 Ghent

Deze post is gearchiveerd.

Ga naar onze recente blogposts


9 november 2012 - Story

ESF zet zijn schouders onder het Wijs project "Engage"

Onze mensen zijn zeer belangrijk voor Wijs. Ze maken Wijs wijs. Ze zijn wijs. Vorig jaar deden we een bevraging bij onze mensen en daar kwamen enkele punten uit hoe we Wijs nog wijzer konden maken.

Daarom zijn we toen ingegaan op de oproep van ESF, het Europees Sociaal Fonds, om te investeren in Mensgericht ondernemen. We dienden het project "Engage" in en hoopten op ook een deel van hun steun om nog verder te gaan in het centraal stellen van onze mensen in deze webomgeving. En eind september kregen we de uitslag. Ons project is goedgekeurd en we kunnen aan de slag!!

Ons project "Engage" concentreert zich op 4 domeinen:
Eerst en vooral gaat onze focus uit naar duidelijkheid en transparantie in de manier waarop het bedrijf geleid wordt en wat van de medewerkers verwacht wordt. Hoe duidelijker de visie, hoe meer schouders zich daaronder zetten. We geloven er in dat transparantie wijst op vertrouwen en dat creƫert dan weer engagement.

Daarnaast gaan we verder werken aan duidelijke spelregels op alle vlakken, ook op HR. Duidelijkheid over wie wat doet en wat daar tegenover staat. Zodat mensen nog meer de link voelen tussen wat van hen verwacht wordt en de waardering die daar tegenover staat.

Een 3de peiler in het project is heel sterk gericht op het aanbieden van groeikansen aan medewerkers op vlak van competenties en zelfontwikkeling. Hierin willen we heel duidelijk werk maken van zelfsturende teams en de medewerkers helpen om zo meer impact te krijgen binnen hun eigen job. Zo maken we voor elke werknemer een persoonlijk ontwikkelingsplan. Dit is een instrument waarin we bijhouden wat de talenten van de medewerker zijn, welke competenties we verwachten en hoe ver hij/zij daarin staat. Onze medewerkers krijgen hier om het kwartaal feedback op om bij te houden hoe ze groeien en waar we ze kunnen bijsturen of helpen. Om onze mensen daarin optimaal te kunnen begeleiden krijgen ze groeitips en opleidingstrajecten, dit allemaal onder de deskundige begeleiding en coaching van onze leidinggevenden.

Tot slot gaan we vooral ook investeren in de werksfeer. Misschien verrast je dit als je regelmatig de Twitter feeds volgt van onze mensen. Toch gaan we ervan uit dat het altijd beter kan. Als werkgever willen we hier echt het verschil maken zodat onze medewerkers echt Wijs fan en ambassadeur zijn.

Alvast een dikke merci aan de mensen van ESF om te geloven in ons project. We zullen ons er alvast serieus in smijten, de volgende 2 jaar! Vanaf nu zijn de Wijsneuzen strevers in "Talenten activeren," "Arbeidskansen geven" en "Ondernemen met mensen."

Heb je zelf ook zin om deel uit te maken van het Wijs team? Neem eens een kijkje op onze vacatures.

Ilse Jansoone

Ilse Jansoone

CFO

Share this insight on

It's time to stop scrolling and start making.

Let's get in touch

Call us +32 9 335 22 80

Back to top