Ghent

Foreestelaan 1
9000 Ghent

Deze post is gearchiveerd.

Ga naar onze recente blogposts


28 november 2013 - Story

10 basisregels voor Informatie architectuur

Nog niet zo heel lang geleden vroeg de Ambrassade ons om 32 communicatiemedewerkers uit de jeugdsector in te wijden in de geheimen van de Informatie-architectuur. Naast een stevige inleiding over usability kwamen we terecht bij de 10 concepten die een Informatie architect mee moet hebben. Hier zijn ze:

1. Zet je toptaken in de hoofdnavigatie

Wie op je website terecht komt heeft vaak een doel. Hij of zij wil graag bepaalde info vinden, zich inschrijven of iets bestellen. Wanneer je de gehele doelgroep van de site (of applicatie bekijkt) zijn er een aantal taken die heel vaak voorkomen: de toptaken. De termen in de hoofdnavigatie moeten een reflectie zijn van deze toptaken.

En wat met de 'About us'- page? Niet altijd nodig, al zullen klanten dat tegenspreken. Wanneer de context van het bedrijf gekend is bij de doelgroep (bijv. Coca-cola) is dat niet zo belangrijk. Als je een nieuwe speler in de markt bent is dat net erg goed voor de credibiliteit.

2. Elke pagina is de homepage

Dankzij Google (niet sarcastisch) komen gebruikers niet enkel binnen op je homepage. In ons onderzoek naar retail, merkten we zelf dat 1 op 2 gebruikers rechtstreeks op detailpagina’s binnenkomen. Elke pagina in de site kan dus de eerste pagina zijn voor een potentiële klant. Dit heeft een twee implicaties:

a. Je moet steeds aangeven waar iemand zich bevindt in de site (bijv. met breadcrumbs)
b. En waar je naar toe kan (bijv. gerelateerde content)

3. Maak de scheiding overzicht- en detailpagina duidelijk

In een eerdere blogpost legde ik uit waarom subnavigatie niet altijd een goed idee is. Daarin wordt de werking van navigeren aan de hand van overzichtspagina's uitgelegd.

Belangrijk is dat je dit als IA durft aanhouden. Onder druk van verschillende stakeholders die allen hun content hoog in de hiërarchie willen, ontstaan soms mengvormen. Overzichtspagina's waar al content op staat en detailpagina's waar nog diepere keuze mogelijk is.

4. Zet je Call-to-action onderaan

Mensen, want dat zijn je sitebezoekers, worden niet overtuigd door prominente koop-knoppen. Ze zoeken informatie, bevestiging van hun denkbeelden. Je verlaagt de drempel door op het juiste moment de juiste actie aan te bieden.

Een extra argument is scrollen. Wanneer je leest durft het gebeuren dat niet alle tekst binnen je viewport past. Wanneer je scrollt en de actie staat bovenaan verlies je nét die mensen die geïnteresseerd waren en de volledige tekst gelezen hebben.

5. Toon de weg in de footer

De footer komt terug op elke pagina van je website en is dus ideaal om een houvast te bieden.

  • Link naar de belangrijkste pagina's
  • Link naar online documentatie (als dat van toepassing is)
  • Link de sitemap
  • Rss en social media icons
  • Inschrijven op de nieuwsbrief

6. Zet velden van een formulier onder elkaar

Onze vriend Luke Wreblowski geeft enkele basisprincipes in zijn boek Web Form Design.

Wreblowski stelt dat onze ogen een voorspelbaar ritme aangenamen vinden. Vandaar is het een goed idee om afwisselend het label (bijv. Naam - Familienaam) af te wisselen met het formulierveld. Goed is ook het formulier links uitlijnen, zo blijft het ook vol ritme op smalle viewports.

De truuk is om een zo kort mogelijke formulier te maken. Een goede regel voor jezelf: als het veld niet verplicht is, moet het er misschien niet staan. Want hoe korter de formulieren, hoe meer ze correct verstuurd worden.

7. Houd mobiel gebruik in gedachten

Paginastructuur opmaken wordt bij Wijs steeds minder de taak van een Informatie-architect. Omdat die opmaakt zo anders is op bijv. een smartphone neigen we steeds meer naar het opstellen van een content hiërarchie of zelfs een responisive prototype. Maar dat verhaal is voor een andere keer.

De zoektocht ligt zowel bij erg smalle schermen (alles onder elkaar?) en erg brede schermen (alles naast elkaar?). Afbeeldingen kan je immers zonder probleem groter weergeven, maar een leeslengte van 2000px is niet zo'n goed idee.

Navigatie, een essentieel deel van je interface gaat er op kleine en grote schermen helemaal anders uitzien. Brad Frost verzamelt UX patterns voor responsive lay-out, en deelt ze graag.

8. Maak filters relevant

Stephen Anderson deed op EuroIA 2012 een stevige workshop rond tonen en filteren van informatie. Hij vond dat filters niet per sé diegene moesten zijn die we toch voor handen hebben. Bij fototoestellen is het aantal megapixels even interessant als de ratings op Amazon en de foto's van dat toestel op Flickr. Verschillende vliegroutes om van Australië naar huis te vliegen orden je best op 'Agony' (aantal overstappen, tussentijd, totale duurtijd,…)

Quest for Emotional Engagement: Information Visualization (v1.5) van Stephen Anderson

Te vaak is het opmaken van facetnagivatie of filters een strijd om alle aspecten zo duidelijk mogelijk te ordenen. De vraag is eigenlijk “zijn het wel de juiste facetten waarmee we werken”.

9. Geen vitale info aan de rechterkant

Wat rechts staat valt niet zo op, zo zijn de onderbouwde beweringen van AG Consult. Rechts kan voor reclame, beelden of gerelateerde info. Op kleinere schermen komt wat rechts staat toch vaak onderaan.

10. De homepage is een keuzepagina

We eindigen met de homepage. Altijd. De homepage is een keuzepagina die je de grote onderdelen van de volledige site toevertrouwd. We houden ze tot het laatst omdat klanten vaak emotioneel gehecht zijn aan deze homepage. Vooral vanuit het idee dat dit voor iedereen de eerste pagina is die ze zien. Wat omwille van Google niet klopt.

We bouwen de homepage graag op volgens het AIDA principe.

  • Attention: wie ben je wat doe je. Kort en met links naar doorheen de site.
  • Interest: Dieper ingaan op wat je doet met concrete producten of diensten
  • Desire: tonen dat anderen het ook gebruiken of fijn vinden
  • Action: Een mogelijkheid om te contacteren of in te schrijven.

AIDA is een beetje achterhaald als we denken op niveau van de volledige digitale strategie. Daar gebruiken we liever de 4 A’s. Awareness, Appreciation, Action en Advocacy.

Als toetje is er de volledige presentatie te smurfen op Slideshare.

Deze lijst is uiteraard opgesteld vanuit de Wijs-mindset. Welke zaken in deze lijst hebben het meeste waarden volgens jullie? Welke zaken zijn we vergeten?

Share this insight on

It's time to stop scrolling and start making.

Let's get in touch

Call us +32 9 335 22 80

Back to top